Registratie

Door het versturen van onderstaand formulier verleent de cursist (dan wel ouder / verzorger indien de cursist minderjarig is) tot wederopzegging machtiging aan Stichting Popschool Harderwijk om van het opgegeven IBAN banknummer van cursist (dan wel ouder / verzorger indien de cursist minderjarig is) het verschuldigde lesgeld (zie hiervoor de spelregels van Popschool Harderwijk) automatisch maandelijks te incasseren.
N.B. In het geval van groepslessen gaat het om een eenmalige afschrijving.

Door het versturen van dit formulier accepteert de cursist (dan wel ouder / verzorger indien de cursist minderjarig is) de spelregels van Popschool Harderwijk

Na het versturen van het formulier krijgt u een bevestigingsmail.
De inschrijving is pas definitief als u de link in die mail aanklikt.

24 april, 2018