Informatie

Lestijden

De openingstijden van de Popschool zijn globaal als volgt:

• maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 14.00 – 22.00 uur
• woensdag van 12.00 — 22.00 uur
• zaterdag van 09.00 uur tot 13.00 uur

Individuele- en duolessen duren een half uur. Bandcoachinglessen duren een uur.
De invulling van de lestijden wordt in overleg met de docent nader bepaald.

Er wordt géén les gegeven in de reguliere schoolvakanties zoals die gelden voor de middelbare school, regio Midden Nederland.

HERFSTVAKANTIE 2016
17 okt 2016 t/m 23 okt 2016

KERSTVAKANTIE 2016
26 dec 2016 t/m 08 jan 2017

VOORJAARSVAKANTIE 2017
27 feb 2016 t/m 05 mrt 2017

MEIVAKANTIE 2017
24 apr 2017 t/m 30 apr 2017

ZOMERVAKANTIE 2017
03* jul 2017 t/m 20 aug 2017

*Het jaar heeft 41 lesweken. Daardoor vervalt de laatste week.

N.B. Op tweede paasdag, Hemelvaartsdag en tweede pinksterdag wordt wel lesgegeven. Omdat anders het aantal van 40 of 20 lessen per jaar niet wordt gehaald. Om dezelfde reden wordt ook op de eerste zaterdag van de vakantie lesgegeven.

Bij ziekte of afwezigheid van de docent wordt de les ingehaald door de docent zelf, of wordt er op de dag van afwezigheid door een vervangende docent les gegeven. Bij ziekte of afwezigheid van de leerling wordt de les niet ingehaald. Soms kunnen er lessen uitvallen i.v.m. optredens van de Popschool (zoals op Koningsdag of Aaltjesdag). Deze lessen worden in overleg met de docent ingehaald.