Registratie

Door het versturen van onderstaand formulier verleent de cursist (dan wel ouder / verzorger indien de cursist minderjarig is) tot wederopzegging machtiging aan Stichting Popschool Harderwijk om van het opgegeven IBAN banknummer van cursist (dan wel ouder / verzorger indien de cursist minderjarig is) het verschuldigde lesgeld (zie hiervoor de spelregels van Popschool Harderwijk) automatisch maandelijks te incasseren.
N.B. In het geval van groepslessen gaat het om een eenmalige afschrijving.

Door het versturen van dit formulier accepteert de cursist (dan wel ouder / verzorger indien de cursist minderjarig is) de spelregels van Popschool Harderwijk
Stichting Popschool Harderwijk verzamelt en verwerkt alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor de doeleinden waarvoor de persoonsgegevens zijn verzameld. Zie onze privacyverklaring.

Na het versturen van het formulier krijgt u een bevestigingsmail.
De inschrijving is pas definitief als u de link in die mail aanklikt.

29 september, 2020