Coronaprotocol Popschool Harderwijk

Beste leerling/ouder/verzorger,

Wij zijn blij om jullie te kunnen melden dat n.a.v. de persconferentie van 6 mei de Popschool heeft besloten haar deuren weer open te stellen.
Dit zal gefaseerd gebeuren en volgens de richtlijnen van het RIVM.
Hieronder vind je het protocol en het tijdspad van de Popschool voor de komende periode tot de zomervakantie.

Tijdspad:
We starten de lessen in drie fases op:

Fase 1
Vanaf maandag 25 mei zullen de volgende disciplines weer starten:

•gitaar
•bas
•toetsen/piano
•drum
•saxofoon
•productie

Voor alsnog starten alleen de een op een (privé)lessen en dat betekent dus dat er geen duo lessen, groepslessen en bandcoaching wordt gegeven. De zanglessen starten in de volgende fase omdat hiervoor de richtlijnen verschillen met de instrumentale lessen. Deze zullen dus tot die tijd online worden voortgezet.

Fase 2
Vanaf maandag 8 juni starten de (privé)zanglessen weer.

Fase 3
Zolang er vanuit de overheid niet wordt besloten weer te gaan terugschalen, zullen wij vanaf 15 juni weer beginnen met de duo lessen, groepslessen en bandcoaching. Deze zullen wel worden gegeven onder de strenge voorwaarden van het RIVM en als wij vinden dat het onverantwoord is om bepaalde lessen te verzorgen, zullen wij jullie dat tijdig kenbaar maken.

Protocol:
Het overgaan van de online-lessen naar de fysieke vorm zal onder een streng protocol worden uitgevoerd. Wij gaan er vanuit dat dat dit protocol worden nageleefd voor jullie eigen veiligheid en die van de docenten.

Ons protocol is voor drie groepen opgesteld:

*leerlingen
*docenten
*werkrelaties

Het gedeelte dat van toepassing voor de leerlingen is uitgelicht in deze mail. Het gehele protocol is hier, of onderaan de pagina te downloaden als pdf.

Instructie leerlingen:
We willen het bezoek aan de Popschool graag zo prettig en veilig mogelijk maken voor jou en onze docenten. Daarom hebben we maatregelen genomen waarbij we ons houden aan de richtlijnen van het RIVM. Ook onze docenten zijn zich hier zeer bewust van en nemen extra maatregelen.
Help elkaar door je te houden aan aangekondigde maatregelen en het advies van het RIVM. Vooral in deze tijden moeten we er voor elkaar zijn en elkaar helpen! Zo houden we het samen prettig en veilig voor iedereen:

– Volg altijd instructies van docenten op.
– Gebruik bij binnenkomst en voor vertrek de beschikbare desinfecterende handgel.
– Volg de aangegeven routes en geef elkaar de ruimte (minimaal 1,5 meter).
– Beperkt het aantal bezoekers. Dit betekent dat alleen leerlingen (zonder ouders/ begeleiders) welkom zijn. Volg instructies van docenten op.
– Alleen bij aanvang van je lestijd het gebouw betreden. Dit om zoveel mogelijk het wachten voor het leslokaal te beperken.
– Het is niet toegestaan zelfstandig het leslokaal te betreden. Wachten, indien nodig, in de daarvoor bestemde “zone”.
De docent haalt je op. De deur/ deurklink wordt niet aangeraakt, de docent opent en sluit de deur van het leslokaal.
– De les stoel wordt na iedere les gedesinfecteerd.
– De toiletten zijn afgesloten en niet toegankelijk.
– De lift is afgesloten en niet toegankelijk.
– Hoest of nies in je elleboog.
– Gebruik alleen je eigen instrument. Gebruik van instrumenten van de Popschool is niet toegestaan. Uitzonderingen zijn er voor toetsen en drums.
– Bij gebruik van een toetsinstrument dient de docent na gebruik het toetsenbord te ontsmetten.
– Bij de drumlessen speel je alleen met je eigen meegebrachte stokken. Gebruik van de drumstokken van de Popschool is niet toegestaan.
– De zanglessen zijn nog online tot 8 juni omdat de afstand die door het RIVM als richtlijn wordt gegeven voor deze disciplines niet werkbaar is.

Routing:
D.m.v. van het creëren van een route met eenrichtingsverkeer zullen de leerlingen niet met elkaar in contact komen, mits ze de regel van 1,5 meter afstand blijven toepassen. Zie de routebeschrijving op de kaart onderaan deze mail.

Routing Markt 1
Gele route:
De twee lesruimten op de 1e verdieping, dit zijn de blauwe en de groene kamer zijn te bereiken via de centrale trap/entree door de gele route te volgen. De gele route is de route naar binnen toe.
Via de zwarte route verlaat de leerling via de houten trap aan de achterkant de bovenverdieping (bij de blauwe kamer) en volgt de route naar de kelder om via de uitgang (Hondegatstraat) het pand te verlaten.
Zwarte route:
De drie lesruimten in de kelder zijn te bereiken via de hoofdingang, dan links langs de grote trap door de deur en via de betonnen trap naar de kelder via de zwarte route. De leerling verlaat de lesruimte/ gebouw via de zwarte route (uit), de uitgang Hondegatstraat.

Routing Academiestraat 5
De lesruimten op de derde verdieping zijn te bereiken via de ingang aan het Hortuspark.
De leerling volgt de geel/zwarte route en zal de trap in de gang bij binnenkomst gebruiken om naar de derde verdieping te komen en zal na de les de route vervolgen naar de begane grond via de trap in het midden van het gebouw om vervolgens via de hoofdhal naar de uitgang van het Hortuspark het pand te verlaten.

Het hele protocol kun je hier downloaden als pdf.