Informatie

Lestijden

De lestijden van de Popschool zijn globaal als volgt:

• maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 14.00 – 22.00 uur
• woensdag van 12.00 — 22.00 uur
• zaterdag van 09.00 uur tot 13.00 uur
• op zondag worden geen reguliere lessen gegeven, maar is het wel mogelijk om de oefenruimtes te huren.

Individuele- en duolessen duren een half uur. Bandcoachinglessen duren een uur.
De invulling van de lestijden wordt in overleg met de docent nader bepaald.

Er wordt geen les gegeven in de reguliere schoolvakanties zoals die gelden voor de middelbare school, regio Midden Nederland.

HERFSTVAKANTIE 2017
14 okt 2016 t/m 22 okt 2017

KERSTVAKANTIE 2017
25 dec 2017 t/m 07 jan 2018

VOORJAARSVAKANTIE 2018
26 feb 2017 t/m 04 mrt 2018

MEIVAKANTIE 2018
30 apr 2018 t/m 13 mei 2018*

ZOMERVAKANTIE 2018
03* jul 2017 t/m 20 aug 2017

*Het jaar heeft 41 lesweken. Daardoor vervalt de laatste week.

N.B. Behalve als deze dagen in een hierboven genoemde vakantie vallen, wordt op tweede paasdag, Koningsdag, hemelvaartsdag en tweede pinksterdag wel lesgegeven. Omdat anders het aantal van 40 of 20 lessen per jaar niet wordt gehaald. Om dezelfde reden wordt ook op de eerste zaterdag van de vakantie lesgegeven.

Tweewekelijkse lessen die in een vakantie van 1 week vallen (zoals bijvoorbeeld de herfstvakantie) schuiven door naar de week na de vakantie. De les van degene die in de week na de vakantie les heeft, schuift daardoor ook een week naar voren: leerling A – leerling B – VAKANTIE – leerling A – leerling B.

Bij ziekte of afwezigheid van de docent wordt de les ingehaald door de docent zelf, of wordt er op de dag van afwezigheid door een vervangende docent les gegeven. Bij ziekte of afwezigheid van de leerling wordt de les niet ingehaald. Soms kunnen er lessen uitvallen i.v.m. optredens van de Popschool (zoals op Koningsdag of Aaltjesdag). Deze lessen worden in overleg met de docent ingehaald.