Lestijden / Vakanties

Lestijden

De lestijden van de Popschool zijn globaal als volgt:

• maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 14.00 – 22.00 uur
• woensdag van 12.00 — 22.00 uur
• zaterdag van 09.00 uur tot 17.00 uur
• op zondag worden geen reguliere lessen gegeven, maar is het wel mogelijk om de oefenruimtes of de studio te huren.

Individuele- en duolessen duren een half uur. Bandcoachinglessen duren een uur.
De invulling van de lestijden wordt in overleg met de docent nader bepaald.

Er wordt geen les gegeven in de reguliere schoolvakanties zoals die gelden voor de middelbare school, regio Midden Nederland.

Eerste lesdag: maandag 02 september

HERFSTVAKANTIE
21 okt 2019 t/m 27 okt 2019

KERSTVAKANTIE 2018
23 dec 2019 t/m 05 jan 2020

VOORJAARSVAKANTIE 2020
24 feb 2020 t/m 01 mrt 2020

MEIVAKANTIE 2020*
27 apr 2020 t/m 10 mei 2020

ZOMERVAKANTIE 2019
20 jul 2020 t/m 30 aug 2020

*Het jaar heeft 41 lesweken. Daardoor is de meivakantie twee weken.

N.B. Behalve als deze dagen in een hierboven genoemde vakantie vallen, wordt op tweede paasdag, Koningsdag, Hemelvaartsdag en tweede pinksterdag wel lesgegeven. Omdat anders het aantal van 40 of 20 lessen per jaar niet wordt gehaald. Om dezelfde reden wordt ook op de eerste zaterdag van een vakantie lesgegeven.

Tweewekelijkse lessen die in een vakantie van 1 week vallen (zoals bijvoorbeeld de herfstvakantie) schuiven door naar de week na de vakantie. De les van degene die in de week na de vakantie les heeft, schuift daardoor ook een week naar voren: leerling A – leerling B – VAKANTIE – leerling A – leerling B.

Bij ziekte of afwezigheid van de docent wordt de les ingehaald door de docent zelf, of wordt er op de dag van afwezigheid door een vervangende docent les gegeven. Bij ziekte of afwezigheid van de leerling wordt de les niet ingehaald. Soms kunnen er lessen uitvallen i.v.m. optredens van de Popschool (zoals op Koningsdag of Aaltjesdag). Deze lessen worden in overleg met de docent ingehaald.